Kolejne spotkanie i ćwiczenia w ramach powiatowego projektu

Powiat Lubański wraz z saksońskim partnerem z Löbau jest w trakcie realizacji projektu mającego za zadanie zwiększenie możliwości współpracy oraz doposażenie straży pożarnych po obu stronach granic jak i również  intensyfikacji instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia.

Powiat Lubański wraz z saksońskim partnerem z Löbau jest w trakcie realizacji projektu mającego za zadanie zwiększenie możliwości współpracy oraz doposażenie straży pożarnych po obu stronach granic jak i również  intensyfikacji instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia.

Kolejne spotkanie za nami – tym razem miejscem spotkania był Zamek Czocha. Wartość projektu po zwiększeniach ze strony Komitetu Monitorującego to kwota 1.346.674,58 euro.

W dniu 27 października br. odbyło się spotkanie partnerów w naszym powiecie oraz szkolenie nt. koronawirusa (Sars-CoV-2) oraz innych chorób zakaźnych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz służby z obu stron granic.

Poruszono tematy dezynfekcji pomieszczeń i stanowisk pracy jak i również prawidłowego użycia środków ochrony osobistej. Zreferowano zagadnienia dotyczące sposobów postępowania przy podejrzeniu zakażenia Sars-CoV-2 lub inną chorobą zakaźną, współpracy ze służbami sanitarnymi i porządku publicznego i postępowania z odpadami w warunkach epidemii.

W drugiej części spotkania zorganizowano pokaz zakładania środków ochrony indywidualnej oraz nowo zakupiony sprzęt. Stronie niemieckiej przewodniczył Nadburmistrz Miasta Löbau - Albrecht Gubsch, a po stronie polskiej, Walery Czarnecki - Starosta Lubański.

Po szkoleniu odbyło się spotkanie partnerów gdzie omówiono szczegóły dalszych działań projektu pn. „Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona klimatu”. Poruszono tematy związane z wymianą informacji na temat inwestycji realizowanych po obu stronach -  instalacji systemów ostrzegania przed katastrofami wynikającymi z postępujących zmian klimatu czy budowy systemów łączności pomiędzy służbami zarządzania kryzysowego – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Rozważano też kwestie związane z przygotowaniem i organizacją objazdowej wystawy dotyczącej zagadnień związanych z ochroną przed skutkami zmian klimatycznych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości transgranicznego wsparcia w zakresie kontroli klęsk żywiołowych.

Projekt Kom(m)ando „Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” o wartości ponad miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy euro (do wykreślenia) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.