Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, to święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej. Coroczne spotkanie z pracownikami służb społecznych z terenu powiatu stały się już tradycją.

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, to święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej. Coroczne spotkanie z pracownikami służb społecznych z terenu powiatu stały się już tradycją.

To właśnie z tej okazji Walery Czarnecki, starosta lubański wraz z Konradem Rowińskim, wicestarostą złożyli życzenia osobom, które na co dzień realizują zadania na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Jak powiedział Walery Czarnecki, jest to święto pracowników, którzy pomagają i wspierają osoby i rodziny, niosą pomoc tym, którzy nie mogą odnaleźć się w obecnej rzeczywistości, i tym, którzy z różnych względów potrzebują wsparcia. Podziękował wszystkim pracownikom za misję, jaką prowadzą na rzecz poprawy jakości życia wielu ludzi, dając im poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą przyszłość. Podkreślił, że jest to wyjątkowo ciężka praca, jednak bardzo potrzebna.

Pomagacie Państwo ludziom i to jest wasza wielka zasługa, wielkie dzieło, które każdego dnia wykonujecie, za co serdecznie dziękujemy – podkreślił Walery Czarnecki.

Życzenia pracownikom socjalnym oraz kierownikom placówek złożyła także Anna Stelzer, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju oraz Katarzyna Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obchody stały się okazją do wręczenia podziękowań wszystkim kierownikom i dyrektorom  placówek z naszego terenu.