Spotkanie na temat bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu mając na względzie potrzebę systematycznego diagnozowania aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa, ustalenia oczekiwań społecznych, co do sposobów ich reaktywnego rozwiązywania oraz określenia działań zapobiegawczych, profilaktyki społecznej, a także Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa planuje w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie przeprowadzenie debaty pt. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Zapobieganie przestępstwom popełnianym na seniorach metodami oszustw „na policjanta”, „na wnuczka” itp.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu mając na względzie potrzebę systematycznego diagnozowania aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa, ustalenia oczekiwań społecznych, co do sposobów ich reaktywnego rozwiązywania oraz określenia działań zapobiegawczych, profilaktyki społecznej, a także Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa planuje w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie przeprowadzenie debaty pt. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Zapobieganie przestępstwom popełnianym na seniorach metodami oszustw „na policjanta”, „na wnuczka” itp.

W trakcie spotkania zostaną przybliżone megchanizmy działania sprawców wyłudzjacych pieniądze metodą na tzw. "wnuczka" czy "policjanta". Zagrożenia związane z wizytami akwizytorów i inkasentów w aspekcie zawierania niekorzystnych umów na zakup towarów i usług. Poprawy bezpieczeństwa Seniorów w ruchu drogowym poprzez noszenie elementów odblaskowych oraz prawidłowe zasady udzielania I pomocy. Prelegantami będą Pani Agnieszka Cichoń Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Lubaniu, Pani Joanna Lubikowska kierownik ZUS w Lubaniu, Pani Zofia Chmielewska Dyrektor GOPS w Siekierczynie, bryg. mgr inż. Janusz Gabryś Zastępca Komendanta Powietowego PSP w Lubaniu oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz Zakładu Karnego w Zarębie.

Na spotkanie serdecznie zaprasza Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu młodszy inspektor Marek Sroczyński oraz Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz - Rodzeń