Za nami policyjna debata o bezpieczeństwie

„Zapobieganie przestępstwom popełnianym na seniorach metodami oszustw „na policjanta”, „na wnuczka”” to tytuł debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu oraz Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykonia dla mieszkańców Gminy Siekierczyn. Debaty społeczne organizowane są na szczeblu lokalnymi mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„Zapobieganie przestępstwom popełnianym na seniorach metodami oszustw „na policjanta”, „na wnuczka”” to tytuł debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu oraz Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykonia dla mieszkańców Gminy Siekierczyn. Debaty społeczne organizowane są na szczeblu lokalnymi mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W sali Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie odbyła się wczoraj (24.11.br.) debata społeczna pod nazwą „ Zapobieganie przestępstwom popełnianym na seniorach metodami oszustw „na policjanta”, „na wnuczka”. Debacie przewodniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu p.o. podkomisarz Dariusz Ślęzak oraz Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń.

W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak również zaproszeni goście.

W pierwszym wystąpieniu podkom. Paweł Szabat Zastępca Naczelnika WPiRD KPP w Lubaniu przedstawił strukturę organizacyjną lubańskiej komendy oraz poprowadził wykład dotyczący bezpieczeństwa seniorów we współczesnym świecie. Przedstawił także informacje na temat korzyści wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Następnie Pani Agnieszka Cichoń , Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Lubaniu, przedstawiła zagadnienia dotyczące praw konsumenta podczas nabycia towaru.

W dalszej kolejności Pani Joanna Lubikowska, Kierownik ZUS w Lubaniu poprowadziła wykład dotyczący bezpieczeństwa seniorów.. w sieci. Ostrzegła o wiadomościach e-mail , które mogą dotrzeć do odbiorcy z niepożądanymi treściami, które wysyłane są w celu doprowadzenia do wyłudzeń.

Pani Zofia Chmielewska , Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie szczegółowo wyjaśniła czym zajmuje się przedmiotowa instytucja oraz jakimi dokumentami posługują się pracownicy socjalni odwiedzający podopiecznych w ich domach. Bryg. mgr inż. Janusz Gabryś, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu wygłosił temat pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w miejscu zamieszkania.

Ostatnim elementem debaty społecznej był pokaz I pomocy przedmedycznej w wykonaniu funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zarębie starszej chorąży Kamily Turbak .

Poruszane kwestie oraz zgłaszane uwagi dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa zostaną wykorzystane podczas debaty ewaluacyjnej przeprowadzonej początkiem 2023 roku.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń