Konkurs „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”

Wychowanek Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych we Włosieniu - Sebastian Otulakowski zajał trzecie miejsce w konkursie plastycznym pn. „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej…”.

Wychowanek Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych we Włosieniu - Sebastian Otulakowski zajał trzecie miejsce w konkursie plastycznym pn. „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej…”.

7 listopada 2022 roku odbyło sie posiedzenie Komisji konkursowej w składzie określonym w Regulaminie konkursu, która spośród 67 nadesłanych prac wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Luareaci:

  • 1 miejsce - Anastazja Belinska - Szkoła Podstawowa nr 86 we Wrocławiu
  • 2  miejsce - Laura Zięciak - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Godzięcinie
  • 3 miejsce - Antoni Krakowiecki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
  • 3 miejsce - Sebastian Otulakowski - Zespół Placówek Terapeutyczno Wychowawczych we Włosieniu

Wyróżnienia:

  • Maja Smyk - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
  • Oliwier Janiak - Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
  • Gabriela Knedler - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w im. UNICEF w Walimiu
  • Aleksandra Greś - Zespół Placówek Oświatowych nr 3 - MOW we Wrocławiu
  • Karolina Grochowicz - Zespół Placówek Oświatowych nr 3 - MOW we Wrocławiu

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Nagrody oraz podziękowania zostały wręczone podczas wernisażu, który odbył się 23 listopada br. Sebastian Otulakowski wraz z nauczycielem prowadzącym - Judytą Sawicką, odebrał nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca. 

O konkursie 

„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

14 lutego 2022 r. przypadła 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej. W nawiązaniu do tej rocznicy Oddział IPN we Wrocławiu kontynuując trwającą już od wielu lat współpracę z jednostkami penitencjarnymi Dolnego Śląska organizuje wraz Aresztem Śledczym we Wrocławiu kolejną edycję konkursu plastycznego wpisującego się w realizację programu resocjalizacyjnego „Spotkania z historią 2022”.

Tegoroczną edycję  konkursu rozszerzono o młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Dostrzegając potrzebę propagowania wiedzy o tych bolesnych wydarzeniach z najnowszych dziejów Polski: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu oraz Aresztem Śledczym we Wrocławiu, Oddziałem IPN we Wrocławiu, Wrocławskim Klubem „Anima” ogłasza konkurs: „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Konkurs objął honorowym patronatem Pan Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.