Górnicza orkiestra na Barbórkę

W przeddzień Barbórki Lubań odwiedziła Orkiestra Reprezentacyjna Kopalni Turów.

W przeddzień Barbórki Lubań odwiedziła Orkiestra Reprezentacyjna Kopalni Turów.

Z okazji Dnia Górnika orkiestra koncertuje w miastach, z których pochodzą pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Występ spotkał się z fantastycznym przyjęciem mieszkańców i wzbudził mnóstwo pozytywnych emocji. Wszak "jest w orkiestrach dętych jakaś siła"!

(ŁCR)