Woda z wodociągu w Zalipiu niezdatna do picia!

W związku z wprowadzonym zakazem w Gminie Platerówka przygotowano cysterny.

W związku z wprowadzonym zakazem w Gminie Platerówka przygotowano cysterny.

Rozmieszczenie cystern z wodą do spożycia na terenie gminy Platerówka. Cysterny z wodą do spożycia ustawiono w następujących punktach:

  • Zalipie nr 24,
  • Włosień nr 231- Świetlica,
  • Platerówka nr 20