Konkurs plastyczny „Wszyscy jesteśmy sportowcami”

"Wszyscy jesteśmy sportowcami" to dwuetapowy konkurs realizowany w ramach projektu modernizacji miejskich obiektów sportowych (pływalni „Laguna” i hali sportowej MOSiR, kompleksu boisk przy ul. Ludowej oraz obiektu przy ul. Działkowej tzw. kartingi) pod wspólnym hasłem Aktywny Lubań.

"Wszyscy jesteśmy sportowcami" to dwuetapowy konkurs realizowany w ramach projektu modernizacji miejskich obiektów sportowych (pływalni „Laguna” i hali sportowej MOSiR, kompleksu boisk przy ul. Ludowej oraz obiektu przy ul. Działkowej tzw. kartingi) pod wspólnym hasłem Aktywny Lubań.

Celem pierwszego etapu konkursu jest zaangażowanie młodzieży w wieku szkolnym do współtworzenia infrastruktury sportowej w Lubaniu. Zadaniem młodzieży z klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych jest zaprojektowanie muralu na ścianę frontową MOSiR przy ul. Różanej 2.

Prace uczestników pierwszego etapu konkursu powinny odnosić się do hasła przewodniego "Wszyscy jesteśmy sportowcami".

Technika wykonania prac jest dowolna, z zastrzeżeniem, że ma ona być odpowiednio dobrana do formatu szablonu. Szablon stanowi załącznik do Regulaminu i jest odzwierciedleniem miejsca przeznaczonego na mural. Uczestnicy mają za zadanie nanieść na zapewniony wzór autorski projekt muralu. 

Do konkursu nie mogą przystąpić prace wykonane technikami przestrzennymi (kompozycje, rzeźby oraz prace z plasteliny, gliny, modeliny oraz innych materiałów rzeźbiarskich).

Rekomendowany format prac to A4.

Konkurs rozpoczął się 1 grudnia, a termin dostarczania prac to 20 stycznia 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lutego 2023 roku. 

Dla zwycięzców i szkół, które wykażą się największym zaangażowaniem, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Następny etap konkursu skierowany będzie do artystów i twórców z całej Polski. Grono profesjonalistów będzie miało za zadanie stworzenie projektu muralu na podstawie prac laureatów pierwszej fazy konkursu. Przewidujemy również wybranie jednej pracy przez mieszkańców w plebiscycie.

Zachęcamy do udziału w konkursie. 

Załączniki