Nowa remiza OSP w Rudzicy

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że ruszyły prace związane z budową nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy. Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, dzięki podjętym działaniom pozyskał na ten cel nieruchomość gruntową, na której planowana jest budowa nowej siedziby dla druhów z Rudzicy.

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że ruszyły prace związane z budową nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy. Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, dzięki podjętym działaniom pozyskał na ten cel nieruchomość gruntową, na której planowana jest budowa nowej siedziby dla druhów z Rudzicy.

Dokładnie zaplanowana lokalizacja nowej remizy, pozwoli na szybkie i sprawne podejmowanie działań zarówno na terenie Rudzicy i w kierunku dalszej części Gminy Siekierczyn i powiatu lubańskiego, jak również w kierunku powiatu zgorzeleckiego. Kolejnym krokiem na drodze do powstania nowej remizy, którego realizacja planowana jest na przyszły rok, jest opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego obiektu. Środki na ten cel zostały zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu Gminy Siekierczyn.

Liczymy na to, że dzięki możliwościom pozyskania środków zewnętrznych oraz wsparciu radnego Rady Gminy Siekierczyn Pana Tadeusza Słabickiego, mieszkańców sołectwa Rudzica i druhom OSP w Rudzicy oraz ludzi dobrej woli, którym na sercu leży szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców zarówno naszej gminy, jak również sąsiednich gmin i miejscowości, uda się w niedługim czasie wybudować spełniającą aktualne standardy, nowoczesną remizę na miarę obecnych czasów.

Pamiętajmy, że dobrze wyszkolone i wyposażone Ochotnicze Straże Pożarne to większe bezpieczeństwo nas wszystkich. Druhom OSP należy się szczególny szacunek i wsparcie za to, że w wolnym czasie działając z narażeniem swojego życia i zdrowia, niosą swą pomoc....

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.