Woda z ujęcia w Zalipu zdatna do picia!

Komunikat nr 2 z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu sieciowego w Zalipiu.

Komunikat nr 2 z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu sieciowego w Zalipiu.