Apel w sprawie osób bezdomnych

W związku z okresem zimowym i występującymi zagrożeniami związanymi z niskimi temperaturami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu apeluje do wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby zwracać szczególną uwagę na osoby i rodziny narażone na negatywne skutki zimy.

W związku z okresem zimowym i występującymi zagrożeniami związanymi z niskimi temperaturami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu apeluje do wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby zwracać szczególną uwagę na osoby i rodziny narażone na negatywne skutki zimy.

W  przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat zamieszkiwania lub przebywania  w/w osób na terenie naszej gminy prosimy o niezwłoczne informowanie tutejszego Ośrodka, a w przypadku bezpośredniego  zagrożenia zdrowia i życia także Policję i Straż Miejską w Lubaniu.

Apelujemy także, o zwrócenie uwagi na osoby starsze,niepełnosprawne, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy. Wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

  • Telefon kontaktowy (75) 646 04 11

Dyrektor MOPS - Aneta Szpytma