Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń możesz pomóc sobie i innym

Policjanci w ramach akcji ZIMA prowadzą kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Każdy kto ma wiedzę o miejscu przebywania osoby, która potrzebuje pomocy może powiadomić służby korzystając z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci w ramach akcji ZIMA prowadzą kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Każdy kto ma wiedzę o miejscu przebywania osoby, która potrzebuje pomocy może powiadomić służby korzystając z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Policjanci przypominają o aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem, której można zgłosić różne zagrożenia. Wykorzystując aplikację można między innymi powiadomić służby o miejscu przebywania osoby bezdomnej. Z uwagi na coraz niższe temperatury warto zwrócić uwagę czy w naszym otoczeniu nie osoby potrzebujące, której życie lub zdrowie może być zagrożone. 

Mundurowi weryfikują i kontrolują miejsca wskazane przez mieszkańców w Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji każdy jej użytkownik może przekazać Policji informacje o miejscach potencjalnie zagrożonych.

Za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można zgłosić :

- osoba bezdomna wymagająca pomocy,

- akty wandalizmu,

- dzikie kąpieliska,

- dzikie wysypiska śmieci,

- grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,

- kłusownictwo,

- miejsca niebezpieczne na terenach wodnych,

- miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej,

- nielegalna wycinka drzew,

- nielegalne rajdy samochodowe,

- nieprawidłowe parkowanie,

- niestrzeżone przejście przez tory,

- niestrzeżony przejazd kolejowy,

- niewłaściwa infrastruktura drogowa,

- niszczenie zieleni,

- poruszanie się po terenach leśnych quadami,

- przekraczanie dozwolonej prędkości,

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,

- utonięcia,

- używanie środków odurzających,

- wałęsające się bezpańskie psy,

- wypalanie traw,

- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,

- znęcanie się nad zwierzętami,

- zła organizacja ruchu drogowego,

- żebractwo.  

Weryfikacją i realizacją czynności związanych ze zgłoszonymi na teranie powiatu zajmują się funkcjonariusze pełniący służbę we wskazanych rejonach. W zależności od rodzaju zgłoszenia są to policjanci z wydziału prewencji lub ruchu drogowego. Wszystkie punkty umieszczone na mapie zagrożeń poddane zostają weryfikacji.     

Policjanci przypominają, że dodanie na mapie zagrożeń miejsca potencjalnie zagrożonego jest możliwe również dzięki odnośnikowi – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - znajdującemu się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Należy jednak pamiętać, że aplikacja ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.