Strzelnica w lubańskim KZL-u

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu rozszerzył swoją ofertę o… wirtualną strzelnicę. Całkowita wartość projektu to 155 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosi 124 tysięcy złotych, a 31 tysięcy złotych zostało  zabezpieczone w budżecie powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu rozszerzył swoją ofertę o… wirtualną strzelnicę. Całkowita wartość projektu to 155 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosi 124 tysięcy złotych, a 31 tysięcy złotych zostało  zabezpieczone w budżecie powiatu.

Wszystko to za sprawą konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn.  „Strzelnica w powiecie”. Powiat Lubański otrzymał środki na utworzenie wirtualnej strzelnicy laserowej wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego wśród młodzieży

- Jestem przekonany, że ta inwestycja podniesie atrakcyjność naszej szkoły, wzbogaci jej ofertę edukacyjną, a jednocześnie zwiększy dostęp do szkoleń strzeleckich dla uczniów klas mundurowych.W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Celem projektu jest m.in. rozwijanie postaw proobronnych wśród młodzieży, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

System będzie wykorzystywany przede wszystkim przez klasy mundurowe w doskonaleniu umiejętności strzeleckich. Na strzelnicy wirtualnej uczniowie będą brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń i otwartych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich.

Dla młodzieży uczącej się w klasach przygotowania wojskowego strzelnica jest atrakcyjną pomocą dydaktyczną. Jest to multimedialny strzelecki system szkolno-treningowy działający wirtualnie, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie rozwiązań wojskowych. Chociaż system działa w wirtualnej rzeczywistości, to w sposób realistyczny oddaje warunki prawdziwych strzelnic i prawdziwej broni.

Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, a docelowo także pozostałe szkoły ponadpodstawowe powiatu, organizacje proobronne, będą mogły kształcić swoje umiejętności w strzelectwie.