Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater we Włosieniu

Po kilkumiesięcznym staraniu o wyłonienie Wykonawcy, w miesiącu grudniu Wójt Gminy Krzysztof Halicki, podpisał umowę z firmą FBL Tomasz Lassak z siedzibą w Leśnej, na główne roboty budowlane związane z długo oczekiwaną w gminie inwestycją, związaną z modernizacją  budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater we Włosieniu.

Po kilkumiesięcznym staraniu o wyłonienie Wykonawcy, w miesiącu grudniu Wójt Gminy Krzysztof Halicki, podpisał umowę z firmą FBL Tomasz Lassak z siedzibą w Leśnej, na główne roboty budowlane związane z długo oczekiwaną w gminie inwestycją, związaną z modernizacją  budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater we Włosieniu.

Budynek, z planowanym na koniec lipca 2023 r. zakończeniem robót budowlanych spełni wymagania dla zapewnienia opieki dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Prace związane z przebudową budynku zostały podzielone na 3 etapy obecnie w toku są już prace budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół budynku, po Nowym Roku rozpocznie się kompleksowa przebudowa budynku, a trzecim etapem będzie remont dachu i ocieplenie budynku szkoły.