Drogowskazy w gminie Platerówka

Gmina Platerówka uzyskała wsparcie finansowe od PSE S.A. na realizację projektu pn. „Drogowskazy w gminie Platerówka".

Gmina Platerówka uzyskała wsparcie finansowe od PSE S.A. na realizację projektu pn. „Drogowskazy w gminie Platerówka".

Dzięki podjętej współpracy na terenie gminy Platerówka zostały zamontowane przy drogach wojewódzkich i powiatowych  drogowskazy z oznaczeniem dojazdów do nieruchomości. Takie przedsięwzięcie poprawi stan bezpieczeństwa. Odpowiednie oznakowanie ułatwi dojazd pogotowia ratunkowego, straży pożarnej czy policji pod wskazany adres.

Bardzo dziękujemy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. za wsparcie tak ważnego projektu społecznego realizowanego w naszej gminie.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://wzmocnijotoczenie.pl/