Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Urząd Miasta podał wyniki rozstrzygnięć dwóch konkursów. Pierwszy: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i drugi: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Urząd Miasta podał wyniki rozstrzygnięć dwóch konkursów. Pierwszy: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i drugi: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Organizator: Urząd Miasta Lubań

Termin realizacji zadań: 01.01.2023 - 31.12.2023

Kwota przeznaczona na zadania: 80 000,00 zł

1. Tytuł oferty / Oferent: Organizacja terapii i profilaktyki w kierunku uzależnień
Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów "Agat"

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

2. Tytuł oferty / Oferent: Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z probemem uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

3. Tytuł oferty / Oferent: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski

Kwota dofinansowania: 0,00 zł


Nazwa konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.).

Organizator: Urząd Miasta Lubań

Termin realizacji zadań: 01.01.2023 - 31.10.2023

Kwota przeznaczona na zadania: 55 000,00 zł

1. Tytuł oferty / Oferent: Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO w okresie I-X 2023
Stowarzyszenie Południow-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

Kwota dofinansowania: 55 000,00 zł

2. Tytuł oferty / Oferent: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski

Kwota dofinansowania: 0,00 zł