Zmiana terminu przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierczynie

7 stycznia 2023 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Siekierczynie (przy posesji nr 186E) będzie nieczynny.

7 stycznia 2023 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Siekierczynie (przy posesji nr 186E) będzie nieczynny.

W miesiącu styczniu 2023 r. PSZOK będzie czynny: 14 stycznia 2023 r. (sobota).