Trwa nabór na słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2023

Rekrutacja na słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MDK w Lubaniu na rok 2023 odbywać się będzie w dniach 9 – 11 stycznia 2023 r w godz. 10.00 – 14.00 osobiście w sekretariacie MDK.

Rekrutacja na słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MDK w Lubaniu na rok 2023 odbywać się będzie w dniach 9 – 11 stycznia 2023 r w godz. 10.00 – 14.00 osobiście w sekretariacie MDK.

Opłata wpisowa na rok 2023 (po uzyskaniu statusu słuchacza UTW) wynosi 120 zł. i jest płatna przed przystąpieniem do zajęć w kasie MDK gotówką lub kartą, bądź przelewem na konto: BNP Paribas nr rachunku: 59 2030 0045 1110 0000 0425 7440

Ilość miejsc ograniczona!

Deklaracja do pobraniu tutaj lub w wersji papierowej do odbioru w sekretariacie MDK lub Informacji Turystycznej na ul.Brackiej.

Załączniki