Budżet Gminy Olszyna na rok 2023 przyjęty jednogłośnie

W środę 28 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbyła się 62. sesja Rady Miejskiej Olszyny.

W środę 28 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbyła się 62. sesja Rady Miejskiej Olszyny.

Najważniejszym punktem obrad było głosowanie radnych nad projektem budżetu na rok 2023,który został przygotowany przez Burmistrza Olszyny Leszka Leśko, Skarbnika Gminy Barbarę Chołuj oraz Sekretarz Gminy Halinę Białoń.

Uchwała budżetowa została przez radnych przyjęta jednogłośnie.