Projekt "Dostępny Urząd w Mieście Lubań"

Gmina Miejska Lubań realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Urząd w Mieście Lubań”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Miejska Lubań realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Urząd w Mieście Lubań”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności do usług Urzędu Miasta w Lubaniu, mieszczącego się przy ul. 7 Dywizji 14 i ul. Mickiewicza 6 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 99 609,00 PLN.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania, mające poprawić dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną:

  1. Dostępność architektoniczna: zakup i montaż poręczy, wymiana drzwi, dostosowanie drzwi (samozamykacze z krzywką), zakup planu tyflograficznego, zakup krzesełka ewakuacyjnego, przystosowanie miejsca parkingowego, oznaczenie stopnia biegu
    schodów, oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a.
  2. Dostępność cyfrowa: dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, doradztwo w zakresie dostępności cyfrowej.
  3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: zakup pętli indukcyjnej (przenośnej), zakup abonamentu na usługę połączenia wideo z tłumaczem języka migowego, zakup usługi wdrożenia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego, zakup systemu alternatywnej
    komunikacji.