Utylizacja choinek bożonarodzeniowych.

ZGiUK Sp. z o.o. informuje, że do dnia 3 lutego 2023r. spod boksów z pojemnikami na odpady oraz pojemników będą odbierane choinki.
ZGiUK Sp. z o.o. informuje, że do dnia 3 lutego 2023r. spod boksów z pojemnikami na odpady oraz pojemników będą odbierane choinki.
 
Zwracamy się z prośba, żeby nie wkładać choinek do boksów ani pojemników.