Spotkanie z przedstawicielem samorządu terytorialnego

Wczoraj – 11 stycznia – klasy 8d i 8c spotkały się na zajęciach z p. Kamilem Glazerem Przewodniczącym Rady Miasta Lubań.

Wczoraj – 11 stycznia – klasy 8d i 8c spotkały się na zajęciach z p. Kamilem Glazerem Przewodniczącym Rady Miasta Lubań.

Nasz gość przypomniał młodzieży obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 1999 r. trójstopniowy podział terytorialny. Przedstawił zadania poszczególnych samorządów oraz organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Uczniowie dowiedzieli się też jak funkcjonuje Rada Gminy Miejskiej Lubań oraz z uwagą wysłuchali jakie zadania stoją przed radnymi.

Nasz gość odpowiedział na pytania młodzieży dotyczące inwestycji i przedsięwzięć prowadzonych na terenie Lubania. Opowiedział również o sobie i własnej drodze do zastania samorządowcem, z zainteresowaniem śledził wyniki w rozegranym quizie Kahoot pt. „Społeczność lokalna i regionalna”. Bardzo dziękujemy za owocne spotkanie.

Red. E. Wojtusik