Powiat lubański - bezpieczeństwo, oświata, drogi

Ubiegły rok to czas realizacji wielu inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania dużych środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań. Czas podsumować poszczególne działania. Co udało się zrobić w powiecie? Jakie zadania już zrealizowano, a jakie czekają na realizację?

Ubiegły rok to czas realizacji wielu inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania dużych środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań. Czas podsumować poszczególne działania. Co udało się zrobić w powiecie? Jakie zadania już zrealizowano, a jakie czekają na realizację?

- W tym roku udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. Dlatego dziś  mogę powiedzieć, że nadal zmieniamy nasz powiat na lepsze – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Dobra infrastruktura drogowa

Poprawa infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców to nadal jedno z głównych działań powiatu. Przynosi to pozytywne efekty ponieważ 95 procent dróg powiatowych zostało już zmodernizowanych – są bezpieczne i nowoczesne. Jest to niezwykle istotne zarówno dla mieszkańców jak i  odwiedzających nas turystów oraz inwestorów.

I  tak np. oddana została inwestycja za ponad dwa miliony złotych. Mowa o przebudowie drogi powiatowej z Zaręby przez Wesołówkę do Siekierczyna. Położono nową nawierzchnię wraz z chodnikiem, ułożono nowe ścieki z kostki granitowej, odtworzono rowy odwadniające. Długość zmodernizowanego traktu to 3,6 kilometra. Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Wartość realizowanej inwestycji to kwota 2,525 miliona złotych. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2,039 miliona złotych. Pozostała kwota pochodzi z  budżetu powiatu - mówi Walery Czarnecki Starosta Lubański.

W tym roku w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  w lubańskim szpitalu rozpocznie się inwestycja o wartości ponad 7 mln zł.  W ramach, której zostanie zakupiony nowy tomograf oraz wyremontowany i wyposażony w sprzęt nowy 40 łóżkowy oddział szpitalny.

Niestety nie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Mowa tu o przebudowie siedmiu mostów m.in. tych w Mściszowie, w Leśnej, Radostowie oraz Nawojowie, na które powiat pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu podpisania umowy wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejne kwoty w ofertach składanych przez wykonawców znacznie przekraczały wartość kosztorysu inwestorskiego oraz możliwości finansowe powiatu. Jest jednak nadzieja, że uda się realizować to zadanie w nieco mniejszym zakresie, po konsultacjach z BGK.

Transport publiczny

Dzięki uruchomieniu Izerskiej Komunikacji Autobusowej, Mieszkańcy powiatów lubańskiego i lwóweckiego uzyskali stabilne, regularne połączenia transportowe.

Przypomnijmy, że z inicjatywy Starosty Lubańskiego od 22 listopada ubiegłego roku kontynuowany jest projekt transportowy pn. Izerska Komunikacja Autobusowa. Autobusy komunikacji powiatowej obsługują wszystkie gminy w powiecie, docierając aż do 41 miejscowości.

W projekcie bierze udział także Powiat Lwówecki, dzięki któremu izerskie autobusy, od tego roku, kursują także do kolejnych 8 miejscowości w gminach Gryfów Śląski i Mirsk. Każda z miejscowości ma zapewnione bezpośrednie połączenie z Lubaniem, do którego można dojechać autobusem bez przesiadki.

Kursy odbywają się regularnie we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, natomiast linia nr 12 z Lubania do uzdrowiskowego Świeradowa-Zdroju także w weekendy.

Przewozy finansowane są głównie dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, które otrzymał Powiat Lubański oraz ze środków własnych Powiatu Lubańskiego i 6 gmin powiatu oraz dotacji od powiatu lwóweckiego.

Operatorami przewozów są lokalni przedsiębiorcy z powiatu lubańskiego. W przyszłym roku przedsięwzięcie będzie kontynuowane. Powiat pozyskał na ten cel kwotę 1mln 934 tys. zł od Wojewody Dolnośląskiego. Novum  w stosunku do obecnego roku będzie pojawienie się 2 nowych linii, komunikacją zostaną objęte 2 nowe miejscowości z terenu powiatu. Wydłużony zostanie przebieg linii na terenie Lubania. Miasto Lubań zapowiedziało udział finansowy w komunikacji tym samym wszystkie gminy powiatu będą uczestniczyły w realizacji zadania.

Projekty w oświacie

Jak zaznacza Walery Czarnecki, starosta lubański - inwestycje i przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych i programów rządowych z udziałem wkładu własnego Powiatu zrealizowane i w trakcie realizacji, opiewają na kwotę 23.877.438 złotych.

W roku 2022 złożono wnioski na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w jednostkach oświatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z czego uzyskano promesy wstępne na realizację dwóch zadań na łączną kwotę 8 milionów 430 tysięcy złotych. Wkład własny z budżetu powiatu na ich realizacje tych zadań wyniesie 920 tysięcy złotych.

Pierwszym zadaniem jest budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Miejscem jej lokalizacji ma być teren kompleksu edukacyjnego przy ulicy Łokietka w Lubaniu. Na ten cel powiat  pozyskał kwotę 4 milionów 250 tysięcy złotych. 

Kolejnym jest pierwszy etap rewitalizacji budynku Szkoły Muzycznej I st. im. O. Kolberga w Lubaniu za kwotę 3 milionów 430 tysięcy złotych. Wkrótce placówkę czeka kompleksowy remont. Problemem mogą się jednak okazać rosnące ceny materiałów, co podnosi koszt planowanej inwestycji. Co jednak w powiatowych projektach z udziałem środków z Unii Europejskiej?

- Realizowanych obecnie jest osiem projektów, następne czekają na rozpatrzenie. Celem realizowanych projektów jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjność i  efektywność szkolnictwa zawodowego – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

W  ramach pozyskanych funduszy, w nowy sprzęt dydaktyczny wyposażonych zostanie 14 pracowni edukacyjnych. Całkowity planowany budżet projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”, bo o nim mowa to kwota przekraczająca 3 miliony złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na zakup wyposażenia, ale także na modernizację pracowni. Projektem objęte zostały trzy szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest powiat.

Ponadto, mając na uwadze oszczędności a co za tym idzie ochronę  środowiska, realizowany jest projekt „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański” na łączną kwotę przekraczającą 7 milionów złotych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji siedmiu  budynków użyteczności publicznej, należących do powiatu, które zlokalizowane są na terenie Lubania i wykorzystywane przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. W ramach inwestycji planuje się wykonać we wszystkich budynkach m. in. docieplenie ścian i stropów zewnętrznych, zamontowanie systemów zarządzania energią, wymianę  okien i drzwi, zmodernizowanie część oświetlenia oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano również modernizację systemów klimatyzacji.

Powiat pozyskuje również środki finansowe z  Programu Komisji Europejskiej – Erasmus+ na realizację praktyk zagranicznych, które stanowią ogromną szansę rozwoju zawodowego młodzieży. I  tak, „IT& Economy 2.0 - staże zagraniczne dla uczniów i  absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – to projekt powiatu realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Dzięki jego realizacji uczniowie uczestniczą w stażach zagranicznych.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Ruszyła budowa innowacyjnego systemu wodowskazów w Powiecie Lubańskim. Ponad milion złotych – tyle kosztować będzie jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania powodziowego na Dolnym Śląsku, zlokalizowany w Powiecie Lubańskim. Innowacyjny system wodowskazów, którego budowa właśnie trwa, zapewni spokojny sen mieszkańcom takich gmin jak Leśna czy Olszyna, które w minionej dekadzie wielokrotnie pustoszyła wielka woda. Projekt zostanie sfinansowany w ramach partnerskiego projektu Powiatu Lubańskiego i niemieckiego miasta Löbau pn.  „Kom(m)ando – wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” współfinansowanego ze środków UE z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

- 12 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych zlokalizowanych na rzekach, potokach oraz zbiornikach wodnych powiatu lubańskiego. Na Kwisie, Olszówce, Siekierce, Potoku Miłoszowskim, Bruśniku zalewie Złotnickim i Leśniańskim – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański. Zaprojektowany system wyposażony będzie w aplikację do zarządzania programem pomiarowym, bazą danych, ich dystrybucją oraz weryfikacją informacji. Serwer Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” zlokalizowany będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Wizualizacja danych pomiarowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Lubaniu – dodaje.

Dostęp do odczytów stanów wód będzie posiadała praktycznie każda zainteresowana osoba. Bez wątpienia wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu a uruchomienie sytemu planowane jest na początku marca przyszłego roku.

Wszystko to za sprawą środków pozyskanych w ramach projektu Powiatu Lubańskiego i miasta Löbau. Wartość projektu realizowanego po obu stronach granicy to kwota ponad 1 mln 300 tys. euro. Dzięki jego realizacji jednostki straży pożarnych w naszym powiecie oraz u naszych zachodnich sąsiadów znów zostały doposażone. Zakupiono m. in. dwie motopompy, zestawy do cyfrowej łączności, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi, wyposażenie i uzbrojenie ochronne dla strażaków oraz lekki samochód z podwójną kabiną z napędem 4x4. W ramach zadań projektowych wyposażono świetlicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu.

- Nie da się, w tych ograniczonych ramach, opowiedzieć o wszystkim, czym obecnie zajmuje się rada i zarząd powiatu. Nadal udaje się nam skutecznie i realnie wspierać te obszary, które tego wymagają – podsumowuje Walery Czarnecki, starosta lubański.