Informujemy, że nabór na słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku został zakończony.

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci w poczet słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci w poczet słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, z udziałem Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego, otworzy wykład inauguracyjny p.t. "Dolny Śląsk miejscem spotkań i rozmów" wygłoszony przez dra Józefa Zapruckiego w dniu 16.01.2023 r. o godzinie 12:00. w sali widowiskowej MDK.

Po spotkaniu nastąpi podział słuchaczy na grupy, zgodnie z zadeklarowanym udziałem w panelach edukacyjnych.