Przyjmowanie wniosków na II transzę preferencyjnego zakupu węgla

Gmina Lubań rozpoczyna przyjmowanie wniosków na drugą transzę preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców, na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r.

Gmina Lubań rozpoczyna przyjmowanie wniosków na drugą transzę preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców, na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r.

Mieszkańcy Gminy Lubań zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) można pobrać w wersji papierowej z Urzędu Gminy Lubań (pokój Nr 11)  lub w wersji elektronicznej, dostępnej poniżej w załączniku.

Wnioski można składać za pośrednictwem portalu ePUAP  /2g02e5pxle/SkrytkaESP oraz osobiście w Urzędzie Gminy Lubań (pokój Nr 11) w godzinach pracy urzędu. Godziny otwarcia: Poniedziałek: 7:15 – 16:15, Wtorek: 7:15 – 15:15, Środa: 7:15 – 15:15, Czwartek: 7:15 – 15:15, piątek: 7:00 – 14:00.

Zgodnie z kolejnością złożenia wniosków, mieszkańcy będą informowani telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy Lubań o konieczności wpłaty za węgiel. METODA PŁATNOŚCI: przelew na konto bankowe o numerze rachunku: 07 1020 5226 0000 6202 0777 2173 za wnioskowany tonaż węgla. W tytule przelewu należy zawrzeć dane: „zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, na którą składany był wniosek.

Koszt zakupu węgla za pośrednictwem gminy, jest następujący: tona -1 900,00 zł i , tony – 2 850,00 zł

Po opłaceniu, należy wstawić się w Urzędzie Gminy Lubań, pokój nr 21 w celu odebrania dokumentu który upoważnia do odbioru węgla ze składu opałowego w Pisarzowicach.