Policyjni specjaliści od SPED-a podsumowali rok 2022

Minął kolejny rok od momentu, kiedy na dolnośląskich drogach działa skuteczne „narzędzie” skierowane przeciwko piratom drogowym, którzy lekceważą obowiązujące ograniczenia prędkości i swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Oczywiście mowa o grupie SPEED, która od lipca 2019 roku prężnie działa na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Efekty ubiegłorocznej pracy funkcjonariuszy wchodzących w skład tego zespołu to ponad 42 tysiące skontrolowanych pojazdów i ujawnionych wykroczeń, a także ponad tysiąc kierowców, którzy za rażące naruszenia przepisów musieli pożegnać się ze swoim prawem jazdy.

Minął kolejny rok od momentu, kiedy na dolnośląskich drogach działa skuteczne „narzędzie” skierowane przeciwko piratom drogowym, którzy lekceważą obowiązujące ograniczenia prędkości i swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Oczywiście mowa o grupie SPEED, która od lipca 2019 roku prężnie działa na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Efekty ubiegłorocznej pracy funkcjonariuszy wchodzących w skład tego zespołu to ponad 42 tysiące skontrolowanych pojazdów i ujawnionych wykroczeń, a także ponad tysiąc kierowców, którzy za rażące naruszenia przepisów musieli pożegnać się ze swoim prawem jazdy.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niewłaściwe zachowanie w obrębia przejść dla pieszych to szczególnie niebezpieczne wykroczenia, które mają niezwykle istotny wpływ na ryzyko zaistnienia zdarzeń drogowych. Zwłaszcza prędkość to kluczowy czynnik mający decydujące znaczenie również dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników wypadków drogowych. W celu eliminowania tych negatywnych zjawisk z dolnośląskich dróg, do życia powołana została grupa SPEED złożona z najbardziej doświadczonych policjantów, którzy zostali wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do walki z piratami drogowymi.   

Kolejny rok działalności dolnośląskiej grupy SPEED, to okres intensywnej pracy policjantów tego zespołu, podczas którego każdego dnia starali się eliminować z ruchu drogowych przestępców, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Efekty tej intensywnej pracy mówią same za siebie. Skontrolowanych zostało ponad 42 tysiące pojazdów, namierzonych ponad 31 tysięcy kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Blisko 900 z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Funkcjonariusze stwierdzili ponad 11 tysięcy innych wykroczeń popełnionych przez kierowców. W trakcie działań nałożono niemal 34 tys. mandatów karnych, a w 958 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali również ponad 2,6 tysiąca dowodów rejestracyjnych. Jednak jedną z najważniejszych liczb, która obrazuje, jak niezbędna jest obecność policjantów ze SPEED-a na dolnośląskich drogach, to ilość zatrzymanych drogowych przestępców, którzy w ogóle nie powinni wsiąść za kierownicę pojazdu, nie mówiąc o poruszaniu się po drogach publicznych. Nietrzeźwi, z orzeczonymi zakazami kierowania pojazdami czy cofniętymi uprawnieniami, takich osób funkcjonariusze ze SPEED-a wyeliminowali z ruchu aż 6967. Wszystko po to, aby na dolnośląskich drogach było bezpieczniej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, którymi wszyscy jesteśmy, zależy w głównej mierze od każdego z nas. Stosując się do obowiązujących przepisów, zachowując rozwagę i zdrowy rozsądek na drodze, możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków oraz ofiar, które w tych wypadkach tracą życie.

Jeśli jednak swoim zachowaniem będziemy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym, musimy mieć świadomość nieuchronności kary. Gdy na swojej drodze spotkamy specjalistów z grupy SPEED, nie będzie taryfy ulgowej i poniesiemy surowe konsekwencje za niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, na jakie narażamy siebie oraz innych użytkowników dróg.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu