Rekordowy budżet Powiat Lubańskiego

Najważniejszym punktem ostatniej sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2023, który jest najwyższy w historii samorządu powiatu i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych.

Najważniejszym punktem ostatniej sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2023, który jest najwyższy w historii samorządu powiatu i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych.

Budżet Powiatu Lubańskiego na 2023 r. po stronie dochodowej wynosi ponad 83 miliony   642 tysiące złotych, a wydatkowej przekroczy 91 milionów 825 tysięcy złotych.

To skutek, po pierwsze charakteru realizowanych zadań, na które powiat otrzymał środki w roku ubiegłym, a wydatki na ich realizacje poniesione zostaną  dopiero w tym roku. W głównej mierze są to projekty i zadania finansowane przy udziale środków zewnętrznych. 

Ważną częścią sesji było również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego, która przyjęta została jednogłośnie. Należy podkreślić, że budżet na 2023 jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kwota, która przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe to ponad 17 milionów 275 tysięcy złotych. Utworzona została również rezerwa inwestycyjna na poziomie 510 tysięcy złotych. Środki te posłużą do zabezpieczenia inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych– podsumowuje Walery Czarnecki, starosta lubański.