Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Nazwa konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Organizator: Urząd Miasta Lubań

Termin realizacji zadań: 1.02.2023 - 31.12.2023

WYNIKI KONKURSU 

Tytuł oferty: Wsparcie zawodników KS Samuraj Lubań - Sekcji Kick Boxingu i Boksu w organizacji zajęć sportowych na terenie Lubania z elementami profiliaktyki uzależnień oraz zakup do tego celu niezbędnego sprzętu sportowego
Oferent: Klub Sportowy Samuraj Lubań
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Tytuł oferty: Wsparcie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Lubania w nauczaniu Karate wraz z elementami profilaktyki uzależnień,  w tym zakup do tego celu niezbędnego sprzętu sportowego
Oferent: Klub Sportowy Samuraj Lubań
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
Oferent: Klub Sportowy Łużyce Lubań
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Tytuł oferty: Wsparcie zawodników KS Samuraj Lubań w cyklu przygotowań i starty w zawodach sportowych oraz zakup do tego celu niezbędnego sprzętu sportowego 
Oferent: Klub Sportowy Samuraj Lubań
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień
Oferent: Klub Sportowy Łużyce Lubań
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Załączniki