Zmarł Jan Hałakuć

19 stycznia 2023 r., w wieku 64 lat, zmarł Jan Hałakuć – wyjątkowa postać od lat związana z lubańskim samorządem.

19 stycznia 2023 r., w wieku 64 lat, zmarł Jan Hałakuć – wyjątkowa postać od lat związana z lubańskim samorządem.

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci

(Wisława Szymborska)

Jan Hałakuć 1958 - 2023

Pracę zawodową rozpoczął w PKP Zakładach Napraw Taboru Kolejowego w 1973 roku, gdzie pracował do 1983 roku. Następnie w latach 1984 -1997 pełnił funkcję kierownika magazynu w Polskim Handlu Spożywczym S. A. w Warszawie, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Działalność społeczną rozpoczął w latach 80. w NSZZ „Solidarność” w lubańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Współzałożyciel Lubańskiego Klubu Obywatelskiego.

Jako radny Rady Miasta Lubań 1. kadencji w latach 1990 – 1994 tworzył podwaliny samorządu terytorialnego. Te pierwsze lata były szczególnie intensywne i wyznaczyły cele dla kolejnych kadencji.

To właśnie wtedy powstawały pierwsze akty prawne, normujące działalność Rady Miasta i Urzędu Miasta Lubań.

Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, stan ulic i chodników, szkoły i przedszkola – to tylko część zadań, dla których trzeba było opracować formy prawne i określić sposób działania. Powołano wówczas jedną z pierwszych straży miejskich w Polsce.

Jan Hałakuć od lat kojarzony był z pracą na rzecz samorządu Miasta Lubań. Jako asystent burmistrza (lata 2011-2017) monitorował i koordynował działania z zakresu realizacji inicjatyw lokalnych oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, odpowiadał również za współpracę z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi. W latach późniejszych zajmował stanowisko koordynatora ds. społecznych, a zarazem członka Zespołu opiniodawczego ds. przydziału lokali mieszkalnych. Nie była to działalność typowo urzędnicza. Z wielką empatią wspierał mieszkańców w ramach indywidualnych konsultacji. Traktowany był przez niektórych jak „konfesjonał”, terapeuta i pomoc prawna w jednym.

Zawsze cierpliwie wysłuchał, a następnie robił wszystko, by pomóc w trudnej sytuacji życiowej – czy to w kwestiach problemów socjalnych, mieszkaniowych, spadkowych, czy nawet konfliktów sąsiedzkich. Ostatnio J. Hałakuć był mocno zaangażowany w działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy schronili się w Lubaniu przed wojną.

Inicjował działania interwencyjne i zaradcze przy współpracy z instytucjami, organizacjami i specjalistami z różnych dziedzin. Nie wahał się szukać – w imieniu mieszkańców - pomocy w urzędach, u radnych czy parlamentarzystów.

Uczynny, kompetentny, otwarty, pełen zrozumienia, zawsze gotowy podać pomocną dłoń. Działał bez rozgłosu, nie licząc na aplauz i publiczne pochwały.

Wiadomość o jego śmierci poruszyła społeczność Lubania, a mieszkańcy wspominają go z ogromnym smutkiem i żalem.

Śmierć Jana Hałakucia to wielka strata dla naszego miasta, a powstałą pustkę ciężko będzie zapełnić.

Niech pamięć o nim trwa i świadczy o działaczu i urzędniku, ale przede wszystkim dobrym człowieku.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 13:00, po niej odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

(ŁCR)