Wieści z placu budowy

Już w lutym spodziewany jest finał prac termomodernizacyjnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2. Zlokalizowany nieopodal SP2 kryty basen wraz z halą powinny być oddane do użytku wczesną jesienią.

Już w lutym spodziewany jest finał prac termomodernizacyjnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2.  Zlokalizowany nieopodal SP2 kryty basen wraz z halą powinny być oddane do użytku wczesną jesienią.

2023 rok oprócz podjęcia nowych zadań inwestycyjnych to również finał realizowanych inwestycji. Jedną z nich jest rozpoczęta w połowie ubiegłego roku kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Inwestycja opiewająca na przeszło 2 mln zł uwzględniała remont dachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji CO i CUW, wymianę opraw instalacji elektrycznej, modernizację wentylacji, modernizację instalacji sanitarnej wraz z trzema łazienkami, a także wymianę okien i drzwi. Zdecydowaną większość zaplanowanych działań wykonano. Obecnie (połowa stycznia) pozostało uzupełnienie 2/3 poszycia dachowego oraz montaż fotowoltaiki na dachu.

- Cała społeczność szkolna jest zadowolona. Cierpliwie czekamy na zakończenie prac remontowych, które zmierzają już ku końcowi. Choć momentami nie było łatwo, udało nam się prowadzić działania edukacyjne w bezpiecznych warunkach – mówi Izabela Rożko, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2.

Całkowity koszt inwestycji wynosi przeszło 3 mln zł, z czego 2,3 mln stanowią fundusze unijne pochodzące z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

- Dodatkowo, samorząd lubański w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań pozyskał środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów. Zostaną one przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń przyziemia SP2 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz montaż wind w trzech lubańskich szkołach podstawowych – uzupełnia Mariusz Tomiczek, Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Urzędu Miasta Lubań.

Aby wykorzystać w pełni potencjał zmodernizowanego budynku, miasto zamierza pójść o krok dalej i wprowadzić w nim system zarządzania energią cieplną i elektryczną na korytarzach szkolnych. Z dużym prawdopodobieństwem program będzie w przyszłości wprowadzany również w innych obiektach miejskich (posiadających odpowiednie warunki).

Właściwie tuż za szkolnym rogiem prowadzone jest kolejne duże przedsięwzięcie. Realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej to inwestycja, której wartość prac przekracza 22 mln złotych.  Obejmują one m.in. ocieplenie pływalni i hali sportowej, wymianę okien oraz poszycia dachów obu budynków, wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji. Basen zyska kompletną nową nieckę basenu wraz z nową plażą i sauną, nowe instalacje grzewcze i wentylacyjne, nowoczesne oświetlenie oraz nowy system uzdatniania wody.

- Zakończyło się wzmacnianie niecki, a obecne prace koncentrują się na instalacjach wentylacyjnych i wymianie filtrów. Stolarka okienna i poszycie dachu na budynku zostały już wymienione, podobnie jak izolacja ścian (z wyjątkiem ostatniej warstwy izolacyjnej) informuje o postępie prac M. Tomiczek.

Choć termin zakończenia działań inwestycyjnych został wyznaczony na jesień 2023 r., na ukończeniu są już prace prowadzone na hali sportowej. Wszystko wskazuje na to, że już po feriach zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 będą mogli korzystać z odnowionego obiektu. Na basen przyjdzie mieszkańcom jeszcze trochę poczekać, jednak również tutaj prace sprawnie postępują.

(ŁCR)