Rozbudują miejską oczyszczalnię ścieków

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Gmina szykuje się już do podpisania umowy z wykonawcą.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Gmina szykuje się już do podpisania umowy z wykonawcą.

W połowie minionego roku informowaliśmy, że z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gmina Miejska Lubań otrzymała ponad 15 milionów złotych na dwie duże inwestycje. Jedną z nich była „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”.

Kwota przeznaczona na inwestycję to 5 mln zł, z czego 4 miliony 750 tysięcy złotych stanowią środki zewnętrzne. W postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji omawianego zadania wzięło udział Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud z Jarocina, którego oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji warunków zamówienia. Obecnie Urząd Miasta Lubań przygotowuje się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

- Jest to działanie proekologiczne, ale też i przyszłościowe, bo budowa nowej niecki oczyszczalni biologicznej pozwoli nam zwiększyć dopływ ścieków nie tylko z Lubania, ale również potencjalnie rozmawiać z gminami sąsiednimi na temat przyłączenia się mówił w wideoinformatorze z czerwca 2022 r. Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań.

Realizacja inwestycji ma na celu polepszenie warunków eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków, w tym przede wszystkim poprawę jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska oraz zapewnienie utrzymywania wysokiej sprawności oczyszczania ścieków.

(ŁCR/foto: kadr z wideoinformatora)