Kurs „Młodzieżowego Organizatora Sportu” w SP nr 1!

Od października do grudnia 2022 r. uczniowie lubańskiej Jedynki uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego”. Został on sfinansowany przez MEiN, a koordynowany przez Szkolny Związek Sportowy (SZS).

Od października do grudnia 2022 r. uczniowie lubańskiej Jedynki uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego”. Został on sfinansowany przez MEiN, a koordynowany przez Szkolny Związek Sportowy (SZS).

Celem głównym programu było przygotowanie młodzieży z wybranych szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz ponadpodstawowych z 16 województw do pomocy nauczycielom wf. przy organizacji imprez odbywających się w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
 
Uczestnicy kursu na „Młodzieżowego Organizatora Sportu” (MOS) musieli zatem odbyć 30 godzinnych szkoleń (w formie pozalekcyjnej, 1-2 razy w tygodniu) w macierzystych szkołach oraz na obiektach sportowych. W jego programie omówiono, m.in. system współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży, planowanie imprez sportowych, systemy rozgrywek, przepisy podstawowych dyscyplin sportowych czy ceremoniał sportowy.
 
Młodzież otrzymała też podręczniki, aby móc pogłębić swoją wiedzę z tematyki sportowej. Dodatkowo, zdobycie tych wyjątkowych uprawnień, przejście do szkoły ponadpodstawowej i osiągnięcie wieku 15 lat, umożliwia uczniom kontynuowanie projektu w ramach zajęć na „Młodzieżowego Sędziego Sportowego” (MSS). Jak są przydatne kwalifikacje MOS, niech zaświadczy fakt, że nasi, szkolni ”Organizatorzy” pomagali już przy obsłudze i sędziowaniu zawodów powiatowych w piłce koszykowej w Smolniku, trzykrotnie prowadzili finały powiatowe w SP1 w piłce siatkowej i koszykowej, a także uczestniczyli w finale strefy jeleniogórskiej w piłce koszykowej dziewcząt w Zgorzelcu.
 
Ponadto wzięli udział w szkolnych rozgrywkach sportowych z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanych przez wychowawców klas pierwszych. Warto też dodać, po pierwsze - że każdy uczestnik kursu, na jego zakończenie, zaliczył pozytywnie test ze sportowej wiedzy (teoretyczny, pisemny) oraz otrzymał specjalną legitymację MOS i koszulkę z logo projektu; po drugie - że w naszym województwie, w 2022 r., ze szkoleń na MOS skorzystało prawie 500 uczestników tylko z 31 szkół.
 
Uczniowie lubańskiej Jedynki, którzy uzyskali tytuł MOS, to: Maksymilian Bortnik, Wiktor Brzozowski, Bartłomiej Górski, Michał Gzyl, Hubert Kadej, Maciej Kokociński, Mateusz Krupa, Jakub Pawłowski, Wojciech Swerczyk, Szymon Trawniczek, Brajan Trzpit, Jakub Uryga, Filip Wójtowicz.   
 
Nauczycielem odpowiedzialnym za ww. projekt był pan Piotr Barański - nauczyciel wychowania fizycznego.
 
MLe