Komunikacyjna informacja Urzędu Miasta

W związku z brakiem możliwości dalszego funkcjonowania przejazdu kolejowo – drogowego w km 1,920 linii kolejowej nr 337 Lubań – Leśna w kategorii „D” (przejazdy kolejowo – drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu), Burmistrz Miasta Lubań informuje, że przedmiotowy przejazd kolejowy może być dalej użytkowany jedynie na podstawie umowy z potencjalnym najemcą, po przekwalifikowaniu do kategorii „F”.

W związku z brakiem możliwości dalszego funkcjonowania przejazdu kolejowo – drogowego w km 1,920 linii kolejowej nr 337 Lubań – Leśna w kategorii „D” (przejazdy kolejowo – drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu), Burmistrz Miasta Lubań informuje, że przedmiotowy przejazd kolejowy może być dalej użytkowany jedynie na podstawie umowy z potencjalnym najemcą, po przekwalifikowaniu do kategorii „F”.

W każdym innym przypadku dla przedmiotowego przejazdu zostanie rozpoczęta przez PKP procedura likwidacyjna.

W związku z powyższym, osoby prywatne zainteresowane pozostawieniem przedmiotowego przejazdu są proszone o kontakt z  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dział ds. Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska, ul. Parkowa 9, 58 – 302 Wałbrzych (tel.: + 48 74 637 47 11), celem podpisania stosownej umowy najmu.