Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

Gmina Miejska Lubań w roku 2023 przystąpiła ponownie do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed nami zachodzące procesy demograficzne.

Gmina Miejska Lubań w roku 2023 przystąpiła ponownie do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed nami zachodzące procesy demograficzne.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

W ubiegłym roku, w ramach pierwszej edycji programu, dzięki środkom przyznanym przez Wojewodę Dolnośląskiego, zakupiono 30 „opasek bezpieczeństwa” wraz z systemem obsługi. 

Opaski przeznaczone są dla osób w wieku powyżej 65. roku życia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Celem programu jest zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina, przystępując do programu, uzyskuje wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych. Z pozyskanych funduszy samorząd opłaci świadczenie kompleksowej obsługi całodobowego centrum teleopieki dla seniorów.

Teleopieka to nowoczesne rozwiązanie dla osób samotnych, które nie potrzebują całodobowej opieki, a tylko incydentalnego wsparcia w trudnych sytuacjach. Jest także uzupełnieniem usług opiekuńczych u osób, których stan zdrowia wymaga stałego monitorowania i jak najszybszej reakcji w razie konieczności wezwania służb medycznych.

Opaska to urządzenie bardzo proste w obsłudze, posiadające tylko jeden przycisk alarmujący. Po jego naciśnięciu, z użytkownikiem kontaktuje się operator systemu, który decyduje o dalszych działaniach. Czasem wystarczy rozmowa, a czasem konieczne jest powiadomienie osoby wskazanej do kontaktu lub wysłanie do miejsca zamieszkania pogotowia ratunkowego. Ta ostatnia opcja jest bezwzględnie stosowana przy braku kontaktu z właścicielem opaski. 

Oprócz przycisku alarmowego i możliwości komunikowania się z centrum obsługi, opaska jest wyposażona w detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS oraz funkcje monitorujące puls i saturację.

W naszym mieście „Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

(ŁCR)