Ponad 4 mln zł dla Platerówki

W dniu 26 stycznia 2023 r. Gmina Platerówka jako Beneficjent Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, otrzymała Promesę inwestycyjną udzieloną przez BGK w kwocie 2 337 445,34 zł.

W dniu 26 stycznia 2023 r. Gmina Platerówka jako Beneficjent Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, otrzymała Promesę inwestycyjną udzieloną przez BGK w kwocie 2 337 445,34 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w czym Gmina Platerówka postanowiła wziąć udział, mając na uwadze poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów.

Udzielona Promesa jest następstwem zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Platerówka” i wyłonieniem Wykonawcy, z którym w dniu 30 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki podpisał umowę na realizację robót budowlanych objętych inwestycją.

Robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmę Malarstwo-Murarstwo-Dekarstwo Bogdan Remez z siedzibą w Lubaniu, objęte będą budynki Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce i we Włosieniu.

W budynku szkoły we Włosieniu wymienione zostaną pokrycia dachowe wraz z wymianą i montażem izolacji cieplnej, termoizolacja ścian zewnętrznych oraz docieplenie strychu, stanowiąc jednocześnie końcowy etap przebudowy budynku, natomiast w budynku szkoły w Platerówce przeprowadzony zostanie remont konstrukcji i pokrycia dachu, remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku. Głównym celem i wymiernym efektem tych inwestycji będzie zamierzona poprawa efektywności energetycznej budynków.

Realizacja inwestycji jest podzielona na 2 etapy, termin zakończenia całości prac planowany jest na koniec I kwartału 2024 roku. Koszt realizacji zadania wynosi blisko 2,6 mln zł.