Tych dokumentów będziesz potrzebował startując do programu Czyste Powietrze

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w Programie "Czyste Powietrze".

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w Programie "Czyste Powietrze".

  • dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres e-mail, numer telefonu) 
  • dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)
  • pełny numer księgi wieczystej
  • powierzchnia całkowita budynku (m2
  • powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności (jeśli dotyczy)
  • rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy
  • wysokość osiągniętego przez wnioskodawcę dochodu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie (np. ostatnie złożone do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe PIT)
  • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje MOPS w Lubaniu (ul. plac Lompy 1).