Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn

Gmina Siekierczyn zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2023 roku azbestu do złożenia do dnia 13 lutego 2023 roku „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”.

Gmina Siekierczyn zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2023 roku azbestu do złożenia do dnia 13 lutego 2023 roku „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”.

Deklaracje należy składać w sekretariacie (pokój nr 10) Urzędu Gminy Siekierczyn, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, 7:30–15:30, wtorek 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości i obiektów, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które zostały ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”.

Deklaracja nie stanowi wniosku o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości. Na tym etapie ma ona jedynie na celu zebranie  informacji o tym kto jest zainteresowany usunięciem azbestu, o ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia w 2023 roku oraz umożliwienie sporządzenia przez gminę wiarygodnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie usuwania azbestu, jeśli fundusz przewidzi środki na ten cel i ogłosi nabór wniosków.

Deklaracja do pobrania