Wizyta studyjna delegacji Policji Republiki Czeskiej

Na początku lutego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przebywała z wizytą delegacja Policji Republiki Czeskiej.

Na początku lutego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przebywała z wizytą delegacja Policji Republiki Czeskiej.

Skład delegacji stanowili przedstawiciele Departamentu Edukacji i Szkolenia Służb Policyjnych z Prezydium Policji Republiki Czeskiej w Pradze, Zespołu ds. Wspólnych Patroli w Hradku nad Nysą, Wydziału ds. Cudzoziemców z Komendy Wojewódzkiej Policji RCz w Libercu.

Podczas spotkania z Komendantem Ośrodka płk. SG Mariuszem Ceckowskim oraz kadrą dydaktyczną uzgodniono formy i kierunki szkolenia wspólnych polsko-czeskich patroli, a także przedstawiano możliwości dalszej realizacji wspólnych polsko-czeskich przedsięwzięć szkoleniowych na tle dotychczasowych doświadczeń.

Goście zapoznali się również z bazą szkoleniową Ośrodka oraz Obiektem Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie.