Przyszłość ulicy Lipowej w Zarębie

Powiat Lubański jest w trakcie realizacji kolejnych działań, związanych z uzyskanym dofinansowaniem. Znane są wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.  Powiat uzyskał dofinansowanie, którego celem jest remont ulicy Lipowej w Zarębie. Kwota dofinansowania to - 1 milion 652 tysiące złotych.

Powiat Lubański jest w trakcie realizacji kolejnych działań, związanych z uzyskanym dofinansowaniem. Znane są wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.  Powiat uzyskał dofinansowanie, którego celem jest remont ulicy Lipowej w Zarębie. Kwota dofinansowania to - 1 milion 652 tysiące złotych.

Warto przypomnieć, że już ubiegłym roku, w ramach środków zewnętrznych, miała być wyremontowana ulica Lipowa w Zarębie. Niestety, przeprowadzone postępowanie przetargowe, na to przedsięwzięcie, nie przyniosło oczekiwanego rozstrzygnięcia. Mimo, dwukrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, zaproponowene w składanych ofertach przez wykonawców kwoty, znacznie przekraczały wartość zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego oraz możliwości finansowe powiatu.

W tej chwili, jest jednak nadzieja, na zrealizowanie tego zadania. Będzie to wcześniej planowana, a w tej chwili przeznaczona do realizacji - przebudowa nawierzchni o głogości ponad poł kilometra wraz z budową chodnika z kanałem technologicznym. Obecnie trwają prace nad ogłoszeniem przetargu. O szczegółach tej inwestycji będą Państwo informowani na bieżąco.