Szkolenie dla przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawii

Pod koniec stycznia funkcjonariusz Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadził szkolenie z zakresu podstaw organizacji powrotów przymusowych oraz zapobiegania nielegalnej migracji dla przedstawicieli służb granicznych i migracyjnych oraz urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawii. Szkolenie odbyło się w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii.

Pod koniec stycznia funkcjonariusz Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadził szkolenie z zakresu podstaw organizacji powrotów przymusowych oraz zapobiegania nielegalnej migracji dla przedstawicieli służb granicznych i migracyjnych oraz urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawii. Szkolenie odbyło się w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Law Center of Advocates Moldova, działające przy tamtejszym Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tematyka zajęć dotyczyła kwestii związanych z organizacją powrotów przymusowych, etapami przeprowadzania operacji, a także profilowaniem osób mogących stwarzać zagrożenie w trakcie prowadzenia operacji powrotowych.

To kolejne szkolenie przeprowadzone przez funkcjonariusza naszego Ośrodka, którego wiedza i doświadczenie po raz kolejny zostały docenione na arenie międzynarodowej.