Dofinansowanie przebudowy dróg w Gminie Siekierczyn

W dniu 6 lutego bieżącego roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

W dniu 6 lutego bieżącego roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że dzięki podjętym staraniom, nasza gmina uzyskała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej wraz z likwidacją muru oraz budową oświetlenia ulicznego. Ogólna wartość projektu to 373 700 złotych, zaś kwota uzyskanego dofinansowania wyniesie 298 963,20 złotych – co stanowi aż80% kosztu zadania.

Na uwagę zasługuje również fakt, że na terenie Gminy Siekierczyn dofinansowanie uzyskała również planowana inwestycja Powiatu Lubańskiego, polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2450D przy ulicy Lipowej w Zarębie, o wartości projektu 2 361 255 złotych, z kwotą dofinansowania 1 652 878,50 złotych – co stanowi 70% zakładanego kosztu zadania.

Obydwa zadania znalazły się na liście podstawowej zadań dofinansowanych w roku 2023.