Kurs doskonalący z zakresu rozpoznawania środków psychoaktywnych - relacja

W dniach 6 – 8.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący z zakresu rozpoznawania środków psychoaktywnych, udzielania pierwszej pomocy osobom będących pod ich wpływem oraz profilaktyka zjawisk wynikających z używania substancji psychotropowych.
 

W dniach 6 – 8.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący z zakresu rozpoznawania środków psychoaktywnych, udzielania pierwszej pomocy osobom będących pod ich wpływem oraz profilaktyka zjawisk wynikających z używania substancji psychotropowych.

W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Tematyka zajęć obejmowała w szczególności takie aspekty jak:

  • czym jest substancja psychoaktywna,
  • psychospołeczne konsekwencje zażywania narkotyków,
  • przestępczość międzynarodowa w kontekście obrotu substancjami zabronionymi,
  • nabycie i pogłębienie wiedzy, dotyczącej użycia dostępnych narkotestów,
  • „dopalacze‟ oraz substancje zastępcze.

Profilaktyka uzależnień jest bardzo ważna. Przydatnym jest więc posiadanie podstawowej wiedzy z tego zakresu. Celem działań profilaktycznych jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi tych problemów w danej populacji/środowisku pracy. Działania uniwersalne mogą dotyczyć na przykład populacji dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym, populacji młodych dorosłych, populacji rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym oraz środowiska pracy.