Jak wykorzystywać zmodernizowany SIS Recast - warsztaty

W dniach 9 - 10 lutego 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono Warsztaty nt. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast, celem wsparcia procesu powrotnego cudzoziemców.
W dniach 9 - 10 lutego 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono Warsztaty nt. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast, celem wsparcia procesu powrotnego cudzoziemców.

W przedsięwzięciu prowadzonym przez przedstawicieli Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG oraz Zespołu Obsługi Systemów Teleinformatycznych Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu wzięli udział funkcjonariusze z całej Polski. W tym roku była to druga edycja warsztatów poświęcona tej tematyce.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z elementami rozporządzenia powrotowego, dotyczącego systemu SIS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860) oraz wynikających z jego zapisów zmian w systemach wykorzystywanych przez SG. W trakcie zajęć uczestnicy przy pomocy wersji testowej CBD SG, mieli możliwość realizacji alertów i przesyłania danych do nowego modułu SIS Recast, będącego częścią Systemu Obsługi Cudzoziemców.

Omawiane zmiany w rozporządzeniu, dotyczą w szczególności dodawania nowego wpisu będącego podstawą do utworzenia alertu prewencyjnego w systemie SIS w zakresie osób, które otrzymały decyzję o zobowiązaniu do powrotu z dobrowolnym terminem opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.