Bezcenne konsultacje

Zwiększono czas pracy specjalistów zatrudnionych w lubańskim punkcie konsultacyjnym. Jest to wynik wzrostu ilości osób zgłaszających się po wsparcie.

Zwiększono czas pracy specjalistów zatrudnionych w lubańskim punkcie konsultacyjnym. Jest to wynik wzrostu ilości osób zgłaszających się po wsparcie.

Na terenie miasta Lubań od 2018 roku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy. W tym miejscu można otrzymać bezpłatną pomoc: konsultanta, radcy prawnego, terapeutów z zakresu uzależnień od alkoholu i narkotyków, psychologa/specjalisty ds. przemocy. Nadzór nad punktem konsultacyjnym pełni Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień i patologii społecznych w Urzędzie Miasta Lubań. Działalność punktu kierowana jest do osób uzależnionych oraz członków ich rodzin i skupia się na motywowaniu do zmiany szkodliwych zachowań, podjęcia psychoterapii oraz korzystania z pomocy grup wsparcia. Jednocześnie specjaliści udzielają porad i prowadzą konsultacje telefoniczne. Przy tym pomagają zrozumieć zjawisko przemocy domowej, a w przypadku jej diagnozy inicjują interwencję. Na wsparcie można liczyć również po zakończonym leczeniu odwykowym. W punkcie gromadzone są aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które są włączone w systemową pomoc dla rodziny oraz przyjmowane są wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

Z biegiem lat do punktu zgłasza się coraz więcej osób. Ma to związek z tym, że na terenie miasta Lubań nie funkcjonuje żadna placówka medyczna zajmująca się leczeniem uzależnień. Mimo że terapia możliwa jest jedynie w placówkach medycznych (w punkcie nie prowadzi się terapii, a jedynie działania informacyjne, edukacyjne, rozwojowe, wspierające) to pierwszy krok często wykonywany jest właśnie w kierunku punktów informacyjno-konsultacyjnych. Ponadto stale rosnąca świadomość mieszkańców na temat uzależnień lub przemocy oraz faktu, że nie musi to być problem zamknięty w czterech ścianach, dodaje odwagi w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy. Potrzebę działania punktu potwierdzają statystyki. W 2020 roku konsultant przyjął 649 osób, rok później zgłaszających było już 860 (w tym 505 kobiet i 355 mężczyzn). Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Miasta Lubań, na miarę posiadanych środków, stara się zwiększać skalę udzielanej pomocy. W pierwszym kwartale 2022 roku zostały uruchomione edukacyjno-rozwojowe grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Poza tym od 2023 roku zwiększono czas pracy psychologa do 10 godzin tygodniowo, a specjalisty do spraw narkomanii z 6 godzin miesięcznie do 12. Zainteresowanie usługami punktu jest sygnałem zasadności podejmowania działań w tym zakresie.

Siedziba Punktu Konsultacyjnego mieści się przy ulicy 7 Dywizji 14 (na parterze przybudówki Urzędu Miasta Lubań), tel. kontaktowy: 75 646 44 55. Szczegółowe godziny pracy specjalistów można znaleźć w każdym wydaniu Ziemi Lubańskiej na stronie 23 w dziale Ogłoszenia. Więcej informacji można uzyskać u Pełnomocnika ds. uzależnień i patologii społecznych pod nr tel. 75 646 44 26.

(ŁCR)