Narada roczna w lubańskiej policji

W sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. W naradzie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Mariusz Bużdygan oraz Starosta Lubański Walery Czarnecki.

W sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. W naradzie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Mariusz Bużdygan oraz Starosta Lubański Walery Czarnecki.

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu młodszy inspektor Marek Sroczyński w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił wyniki pracy policjantów za ubiegły rok, wskazując jednocześnie na nowe zadania stojące przed policjantami w 2023 roku.

Podkreślił istotną rolę współpracy z władzami samorządowymi oraz wymiaru sprawiedliwości w codziennym funkcjonowaniu lubańskiej jednostki. Po wystąpieniach kierownictwa lubańskiej komendy głos zabrali zaproszeni goście.

W dalszej części Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Bużdygan przedstawił kierunki intensyfikacji działań jednocześnie dobrze oceniając pracę lubańskich funkcjonariuszy.