Szkolenie z zakresu narciarstwa skiturowego i zjazdowego

W dniach 2 i 9 lutego 2023 r. kadra dydaktyczna Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadziła szkolenie z zakresu narciarstwa skiturowego i zjazdowego dla słuchaczy szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej.

W dniach 2 i 9 lutego 2023 r. kadra dydaktyczna Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadziła szkolenie z zakresu narciarstwa skiturowego i zjazdowego dla słuchaczy szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej.

Część teoretyczna obejmowała zapoznanie słuchaczy ze sprzętem skiturowym, zasadami bezpieczeństwa w górach, podstawowym ekwipunkiem narciarskim oraz wykorzystaniem sprzętu narciarskiego w ochronie granicy państwowej. Kolejnym etapem szkolenia była nauka poruszania się na nartach zjazdowych na stoku narciarskim w Świeradowie-Zdroju.

Młodzi adepci służby granicznej, którzy stawiali pierwsze kroki narciarskie, po specjalistycznej rozgrzewce przystąpili do ćwiczeń w trzech podgrupach szkoleniowych. Choć zadania nie ułatwiały obecnie panujące warunki w górach podczas nocnej jazdy, mimo to wszystkim słuchaczom udało się zaliczyć slalom, który na koniec zajęć przygotowali instruktorzy naszego Ośrodka.

Sprawne poruszanie się na nartach będzie nieocenioną umiejętnością podczas pełnienia służby w tych macierzystych jednostkach SG, w których terytorialny zasięg działania obejmuje teren górzysty i trudno dostępny. W takim terenie, zwłaszcza w warunkach zimowych, podczas patrolowania granicy państwowej niezwykle cenny jest nie tylko sprzęt specjalistyczny, ale także umiejętność szybkiego poruszania się na nartach.