Napoje energetyczne nie powinny być spożywane przez dzieci i młodzież.

Na przestrzeni ostatnich lat wśród młodzieży szkolnej zapanowała moda na spożywanie napojów energetycznych. Potwierdzają to przeprowadzone badania przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski w 2022 roku. Próba badawcza w przedmiotowym badaniu wynosiła 7716 uczniów w wieku od 11 do 17 lat. Wnioski były alarmujące. Co najmniej raz w tygodniu po napoje energetyczne sięga prawie połowa 15 latków. W grupie 11 latków spożywanie napojów energetycznych deklarowało 10% badanych, a wraz z wiekiem ten odsetek zwiększał się.

Na przestrzeni ostatnich lat wśród młodzieży szkolnej zapanowała moda na spożywanie napojów energetycznych. Potwierdzają to przeprowadzone badania przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski w 2022 roku. Próba badawcza w przedmiotowym badaniu wynosiła 7716 uczniów w wieku od 11 do 17 lat. Wnioski były alarmujące. Co najmniej raz w tygodniu po napoje energetyczne sięga prawie połowa 15 latków. W grupie 11 latków spożywanie napojów energetycznych deklarowało 10% badanych, a wraz z wiekiem ten odsetek zwiększał się.

Kofeina jest najpopularniejszym składnikiem tych napojów, nie jest przy tym zalecana w diecie dzieci
i młodzieży, ze względu na psychoaktywne działanie. „Wzrost jej spożycia przez dzieci może powodować zmiany nastroju, rozdrażnienie, niepokój, a spożycie dużych ilości (5 mg/kg masy ciała/dobę) powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto kofeina negatywnie wpływa na gospodarkę wapniową, co może powodować zaburzenia w procesie tworzenia kości.

Duże spożycie kofeiny może również wpływać na długość i jakość snu dzieci. Grupą szczególnego ryzyka są dzieci z cukrzycą, chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami nerek, wątroby, nadczynnością tarczycy oraz niestabilne emocjonalnie."

Ponadto w składzie napojów energetycznych często znajdują się inne substancje wykazujące działanie stymulujące m.in. tauryna czy guarana.

Istotnym niebezpieczeństwem dla zdrowia dzieci i młodzieży związanym ze spożywaniem napojów energetycznych jest bardzo wysoka zawartość cukrów. W kontekście doniesień na temat rosnącego odsetka osób z nadwagą i otyłością wśród polskiej młodzieży należy zwrócić na napoje energetyczne i ich potencjalny wpływ na pogarszanie się tego stanu.

Podejmowanie działań edukacyjno- informacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów pozwoli na rozpowszechnienie informacji na temat szkodliwości napojów energetycznych i przyczyni się do ograniczenia ich spożycia.

Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu