Dwa konkursy ofert w Świeradowie - Zdroju

Burmistrz informuje o dwóch konkursach ofert. Jeden w ramach przeciwdziałania uzależnieniom, a drugi w sprawie upowszechniania kultury.

Burmistrz informuje o dwóch konkursach ofert. Jeden w ramach przeciwdziałania uzależnieniom, a drugi w sprawie upowszechniania kultury.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji programu przeciwdziałania uzależnieniom w Świeradowie-Zdroju w 2023 roku

Zadania:

  1. Wsparcie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży na terenie Świeradowa-Zdroju w zakresie rozwoju sprawności fizycznej – lekkoatletyka
  2. Organizowanie, prowadzenie i utrzymanie sekcji "Biathlon";
  3. Upowszechnianie i organizowanie turystyki, krajoznawstwa, promocją zdrowego stylu życia.

Szczegóły konkursu w załączonym pliku.


Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury w Świeradowie-Zdroju w 2023 roku

Zadanie: Organizacja czasu wolnego dla seniorów - Świeradów-Zdrój

Szczegóły konkursu w załączonym pliku.