Relacja z kursu z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków

W dniu 16.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W dniu 16.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W dniu 16.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

Podczas zajęć grupa słuchaczy wraz z psami służbowymi, pod opieką kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii, korygowała i doskonaliła pracę z psami zarówno w rzeczywistym, jak i symulowanym środowisku pracy, nawiązując do sytuacji, mogących wystąpić podczas wykonywania czynności służbowych. Sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności w kierowaniu i posługiwaniu się psem służbowym był trzydniowy egzamin, którego wynik miał wpływ na termin ważności wydawanego „Atestu psa służbowego SG”.

Przewodnikom i psom gratulujemy pozytywnie zdanych egzaminów oraz życzymy sukcesów w dalszej służbie!

Straż Graniczna - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna