Kolejne ćwiczenia w lubańskiej SG

W dniach 14 – 16.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono warsztaty nt. „Wykonywanie zadań przez funkcjonariuszy SG w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych (ppdoz)”.

W dniach 14 – 16.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono warsztaty nt. „Wykonywanie zadań przez funkcjonariuszy SG w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych (ppdoz)”.

Warsztaty prowadzone były przez krajowego koordynatora ds. doprowadzeń z ramienia Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG oraz funkcjonariuszy z Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu. 

W przedsięwzięciu wzięli udział kierownicy komórek organizacyjnych SG, którzy odpowiadają za planowanie i nadzór służbowy nad ppdoz w jednostkach organizacyjnych SG oraz funkcjonariusze SG sprawujący merytoryczny nadzór nad tymi pomieszczeniami.

Podczas zajęć omówiono praktyczne aspekty wykonywania czynności służbowych w ppdoz, a także wypracowanie najlepszych praktyk w sytuacjach szczególnych. Przedstawiono również możliwości użycia i wykorzystania podstawowych środków przymusu bezpośredniego oraz zasady sporządzania dokumentacji prowadzonej przez funkcjonariuszy pełniących służbę w ppdoz.